Spoločné tréningy


Harmonogram tréningov

Snmka obrazovky 2023-09-08 o 103127png
Snmka obrazovky 2023-09-08 o 103349pngČLENSKÉ 2024


Jednorázový členský poplatok pre rok 2024:
Dospelí: 60€  
Mládež do 18r: 30€
Úhradu môžte zrealizovať na klubový účet:
IBAN: SK74 8330 0000 0022 0137 9132 (Fio banka)
Správa pre prijímateĺa: meno a priezvisko členaSpoločné tréningy: 


Plávanie A - 3x týždenne - Suma : 120€ mesačne
Plávanie B - 5x týždenne - Suma : 150€ mesačne

Atletika 1 - 1x týždenne - Suma : 40€ mesačne
Atletika 2 - 2x týždenne - Suma : 68€ mesačne

Platobné pokyny: 
Budú zaslané prostredníctvom aplikácie klubového správcu

Úhrady prosíme realizovať vždy k 5. dňu v aktuálnom mesiaci. (ak tento deň pripadá na víkend/sviatok, splatnosť nastáva v najbližší pracovný deň).