Individuálne tréningy

- Chcete čo najefektívnejšie využiť svoj čas pre Váš fyzický potenciál? 

- Chcete posunúť svoju laťku a stať sa čo najlepšou verziou seba samého? 

- Máte ambície a svoje vysnívané ciele?


Neváhajte nás kontaktovať a môžme začať spoluprácu :) . Hlavná trénerka Alena Sinay vypracuje pre Vás profesionálny osobný tréningový plán, ktorý Vám pomôže využiť individuálny maximálny potenciál a správne načasovať formu na tie najdôležitejšie preteky sezóny.

Vysoká úroveň individuálneho tréningového plánu každého atléta je garantovaná kvalifikáciou hlavného trénera a jeho osobných skúseností v oblasti profesionálneho triatlonu.

Od prvej spoločnej konzultácie je hlavný tréner neoddeliteľnou súčasťou Vášho tréningového procesu (tréning, plánovanie pretekov, regenerácia, rady
o výžive). Tréner a celý tréningový plán sa prispôsobuje Vašim fyzickým predpokladom, časovým možnostiam a vytúženým cieľom.

Pre viac informácií nás kontaktuje e-mailom na adrese stevens.alena@gmail.com


Cenník 2023

Individuálne trénovanie - Alena Sinay:

Individuálny tréningový plán - 350€ / mesačne - Vysokovýkonnostné individuálne trénovanie pre elitných športovcov alebo pokročilých a uvedomelých športovcov, ktorí sa chcú dostať na potenciál svojej trénovanosti

V cene sú zahrnuté pravideľné testovania - KOMPLETNÝ METABOLICKÝ PROFIL:  určenie individuálnych tréningových zón, laktátová krivka, VO2max, VLA max, anaeróbny prah, spaľovanie tukov, spaľovanie cukrov. 


Výkonnostné testovanie-kompletný metabolický profil (osobne za použitia laktátu) -250€ Silné, slabé stránky, kompletný metabolický profil, laktátová krivka, VLA max, VO2 max, anaeróbny prah, spaľovanie tukov, spaľovanie cukrov. Zistenie pomeru spotreby tukov a cukrov pri jednotlivých zónach. Vyhodnotenie testu a určenie tréningových zón, rady do tréningu pre vás / vášho trénera (30min hovor)

Výkonnostné testovanie-kompletný metabolický profil PPD (možnosť otestovania na diaľku) -180€ Silné, slabé stránky, kompletný metabolický profil, laktátová krivka, VLA max, VO2 max, anaeróbny prah. Zistenie pomeru spotreby tukov a cukrov pri jednotlivých zónach. Ústne vyhodnotenie testu a určenie tréningových zón, rady do tréningu pre vás / vášho trénera (30min hovor)

Balíček dvoch metabolických testovaní (beh+bicykel)  bez odberu laktátu - 300€  (na diaľku) Silné, slabé stránky, kompletný metabolický profil, laktátová krivka, VLA max, VO2 max, anaeróbny prah. Zistenie pomeru spotreby tukov a cukrov pri jednotlivých zónach. Ústne vyhodnotenie testu a určenie tréningových zón, rady do tréningu pre vás / vášho trénera (45min hovor)

Balíček dvoch metabolických testovaní (beh+bicykel)  osobne s odberom laktátu - 450€  (na diaľku) Silné, slabé stránky, kompletný metabolický profil, laktátová krivka, VLA max, VO2 max, anaeróbny prah. Zistenie pomeru spotreby tukov a cukrov pri jednotlivých zónach. Ústne vyhodnotenie testu a určenie tréningových zón, rady do tréningu pre vás / vášho trénera (45min hovor)

Individuálna konzultácia/tréning - 100€/h - hodinová sadzba. Ak máte špecifické otázky ohladne trénovania, plánovania trénovania, ako trénovať/typy kľúčových trénongov, výživa počas pretekov, výbava, a pod. Konzultácie sa konajú cez video hovor alebo osobne. Niektorí športovci majú obmedzený budget na individuálne trénovanie a preto sa rozhodnú o samo-trénovanie a takáto forma konzultácií môže byť pre vás tá najvhodnejšia voľba.