Spoločné tréningy

Harmonogram tréningov
Snmka obrazovky 2023-03-22 o 201108png
Snmka obrazovky 2023-03-22 o 201339pngČLENSKÉ 2023


Jednorázový členský poplatok pre školský rok 2023 je vo výške 60€.  Úhradu môžte zrealizovať na klubový účet:
IBAN: SK74 8330 0000 0022 0137 9132 (Fio banka)
Správa pre prijímateĺa: meno a priezvisko člena


Spoločné tréningy : 

- v zimnom období alternujeme, bežecký tréning / beh na lyžiach / telocvična-atleticka / spinning / beh na lyžiach / skialpinizmus

3 až 4 x týždenne (12 až 16 tréningov mesačne) - Cena : 68€ / mesačne
funkčná sila, bežecký / cyklistický / nácvik tech.zručností / plávanie v otvorenej vode/ telocvičňa/spinning /beh na lyžiach / skialpinizmus

2 x týždenne (8 tréningov mesačne) - Cena : 58€ / mesačne
možnosť výberu: funkčná sila, bežecký tréning, cyklistický tréning 

1 x týždenne (4 tréningy mesačne) - Cena : 40€ / mesačne (vhodné pre členov žijúcich v inom okrese)

možnosť výberu:  bežecký / cyklistický / nácvik tech.zručností / plávanie v otvorenej vode (nezahrňa funkčnú silu)

Plavecké tréningy: 

Aktuálne máme výkonnostnú plaveckú skupinu, tréningy 4-5 x do týždňa (20 tréningov mesačne) . Skupinka limitovaná výkonnosťou a počtom plavcov. Tréningy sú pod vedením trénera p. Sirotného s úzkou spoluprácou s Alenou Sinay. 

Platobné pokyny: 
- len spoločné tréningy: IBAN: SK74 8330 0000 0022 0137 9132
(Fio Banka, Názov účtu : TRI Tatry Triathlon Team, Predmet: meno atléta, členské, názov ,,balíčka")

Úhrady prosíme realizovať vždy k 5. dňu v aktuálnom mesiaci. (ak tento deň pripadá na víkend/sviatok, splatnosť nastáva v najbližší pracovný deň).