Individuálne tréningy

- Chcete čo najefektívnejšie využiť svoj čas pre Váš fyzický potenciál? 

- Chcete posunúť svoju laťku a stať sa čo najlepšou verziou seba samého? 

- Máte ambície a svoje vysnívané ciele?


Neváhajte nás kontaktovať a môžme začať spoluprácu :) . Hlavná trénerka Alena Sinay vypracuje pre Vás profesionálny osobný tréningový plán, ktorý Vám pomôže využiť individuálny maximálny potenciál a správne načasovať formu na tie najdôležitejšie preteky sezóny.

Vysoká úroveň individuálneho tréningového plánu každého atléta je garantovaná kvalifikáciou hlavného trénera a jeho osobných skúseností v oblasti profesionálneho triatlonu.

Od prvej spoločnej konzultácie je hlavný tréner neoddeliteľnou súčasťou Vášho tréningového procesu (tréning, plánovanie pretekov, regenerácia, rady
o výžive). Tréner a celý tréningový plán sa prispôsobuje Vašim fyzickým predpokladom, časovým možnostiam a vytúženým cieľom.

Pre viac informácií nás kontaktuje e-mailom na adrese stevens.alena@gmail.com


Cenník 2022

Individuálne trénovanie - Alena Sinay:

Individuálny tréningový plán all-inclusive - 350€ / mesačne - kompletný metabolický profil , určenie individuálnych tréningových zón, laktátová krivka, VO2max, VLA max, anaeróbny prah). V cene je zahrnuté neobmedzený počet testovaní pre všetky disciplíny podľa potreby niekoľko krát za rok. Neobmedzená telefonická/whatś Up konzultácia počas pracovných hodín.

Individuálny tréningový plán dospelý -  250€ / mesačne,  zľavnená cena 100€ (v hodnote 180€) - kompletný metabolický profil , určenie individuálnych tréningových zón, laktátová krivka, VO2max, VLA max, anaeróbny prah). Osobné/telefonické konzultácie podľa dohody/potreby 2 x mesačne (45min).

Individuálny tréningový plán mládež do 18 rokov - 150€ / mesačne + 40€ zvýhodnená cena za všetky spoločné tréningy mimo plaveckých v bazéne (t.j. 8-16x trén. / mes. v závislosti od ročného obdobia), zľavnená cena 100 € za výkonnostné testovanie (v hodnote 180€) - kompletný metabolický profil,  určenie individuálnych tréningových zón, laktátová krivka, VO2max, VLA max, anaeróbny prah).

Výkonnostné testovanie -180€ kompletný metabolický profil, laktátová krivka, VLA max, VO2 max, anaeróbny prah. Zistenie pomeru spotreby tukov a cukrov pri jednotlivých zónach. Vyhodnotenie testu a určenie tréningových zón, rady do tréningu pre vás / vášho trénera

Individuálne konzultácie80€/h - hodinová sadzba. Ak máte špecifické otázky ohladne trénovania, plánovania trénovania, ako trénovať/typy kľúčových trénongov, výživa počas pretekov, výbava, a pod. Konzultácie sa konajú cez video hovor alebo osobne. Niektorí športovci majú obmedzený budget na individuálne trénovanie a preto sa rozhodnú o samo-trénovanie a takáto forma konzultácií môže byť pre vás tá najvhodnejšia voľba. 


Individuálny tréning 1:1 – 30€ / hod (plávanie, cyklistické zručnosti, technika behu)

Pozn.: Pre atlétov na individualnom tréningovom pláne je každé ďalšie výkonnostné testovanie tohto typu vo zvýhodnenej cene 100€.


Platobné pokyny: 
- atléti na individuálnom trén. pláne / kombinácia spol.tr.: IBAN: SK60 8330 0000 0029 0191 9689
(Fio banka, Názov účtu: Tatry Multisport Coaching, Predmet: meno atléta, členské)

Úhrady prosíme realizovať vždy k 5. dňu v aktuálnom mesiaci. (ak tento deň pripadá na víkend/sviatok, splatnosť nastáva v najbližší pracovný deň).