2%

IČO: 

51210304

Sídlo:

TRI Tatry Triathlon Team

Podtatranská 2501/3A

058 01  PopradVypísané vyhlásenie o poukázaní 2% (FO) - tlačivo platné od 2021 a potvrdenie o zaplatení dane:

vyhlasenie-o-poukazani-dane za 2020.pdf
potvrdenie-o-zaplateni-dane.pdf